Značky
1
Model
2
Motor (typ)
Motor (typ)
3
Rexbo služba:
 • Platba
 • Doručenie
 • Pravidlá ochrany osobných údajov
 • Zrušenie objednávky
 • Výmena tovaru
 • Kontakty
 • Obchodne podmienky
 • Spoločnosť
VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

1. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalších vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj ďalších právnych predpisov o ochrane údajov je:

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlín

Fax: +49 30 208 478 250
E-mail: [email protected]

2. Spracovanie údajov na našej webovej stránke

2.1 Vyvolanie našej webovej stránky/prístupové údaje

Pri každom vyvolaní našej webovej stránky náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému vyvolávajúceho počítača.

Zhromažďujú sa pritom tieto údaje:

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii,
 • operačný systém používateľa,
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa,
 • IP adresa používateľa,
 • dátum a čas prístupu,
 • webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na našu internetovú stránku,
 • webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému používateľa prostredníctvom našej webovej stránky.
 • Spracovanie týchto prístupových údajov je nevyhnutné na to, aby sme vám umožnili navštíviť webovú stránku a zaistili dlhodobú funkčnosť a bezpečnosť našich systémov. Prístupové údaje sú tiež na vyššie uvedené účely dočasne uložené v interných protokolových súboroch s cieľom vytvoriť štatistické údaje o používaní našej webovej stránky, vyvíjať našu webovú stránku vzhľadom na zvyky našich návštevníkov (napr. ak sa zvyšuje podiel mobilných zariadení, ktorými sa dajú stránky odvolať) a udržiavať našu webovú stránku z administratívneho hľadiska.

  Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR, pokiaľ vyvolanie stránky nastane počas uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, a tiež článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov o trvalú funkčnosť a bezpečnosť našich systémov.

  Údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytovania webovej stránky to nastáva v prípade, keď sa príslušná relácia ukončí. Ak sú údaje uložené v protokolových súboroch, nastáva to obvykle najneskôr po siedmich dňoch. V tomto prípade sú IP adresy používateľov vymazané alebo zablokované, aby nebolo možné priradenie klienta.

  2.2. Nadviazanie kontaktu

  Existuje niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Zahŕňajú kontaktné formuláre a nadviazanie kontaktu e-mailom alebo telefonicky. V tejto súvislosti spracúvame údaje výlučne na účely komunikácie s vami.

  Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR, pokiaľ sú vaše údaje potrebné na zodpovedanie vašej žiadosti alebo na uzatvorenie, alebo plnenie zmluvy, a tiež článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov, aby ste s nami mohli nadviazať kontakt a aby sme mohli reagovať na vašu žiadosť.

  Údaje, ktoré zhromaždíme pri použití kontaktného formulára, budú automaticky vymazané po úplnom spracovaní vašej žiadosti, pokiaľ už vašu žiadosť nebudeme potrebovať na plnenie zmluvných alebo právnych povinností (pozrite časť 5 „Čas uchovávania“).

  2.2.1 Kontaktné formuláre

  Na našej internetovej stránke sú k dispozícii kontaktné formuláre, pomocou ktorých nás môžete kontaktovať elektronicky. Ak používateľ využije túto možnosť, prevezmeme a uložíme nasledujúce povinné údaje:

 • Číslo objednávky
 • Telefónne číslo
 • Meno a priezvisko (voliteľné)
 • VIN (voliteľné)
 • Číslo KBA
 • E-mailová adresa
 • Číslo položky
 • V čase odoslania správy sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

 • IP adresa,
 • dátum a čas prijatia žiadosti.
 • 2.2.2 Nadviazanie kontaktu e-mailom

  Ako alternatívu ku kontaktnému formuláru nás môžete kontaktovať aj písomne pomocou poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa osobné údaje používateľa prenesené prostredníctvom e-mailu uložia.

  Údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Ak ide o obchodnú korešpondenciu, vaše údaje budeme uchovávať až tri roky.

  2.2.3 Nadviazanie kontaktu telefónom

  Môžete nás kontaktovať aj telefonicky. Ak nám na začiatku hovoru poskytnete súhlas, našu konverzáciu potom zaznamenáme. Informácie oznámené počas telefonického hovoru uložíme na účely zaškolenia našich pracovníkov zákazníckej podpory a na zabezpečenie kvality v našom call centre, a obvykle ich vymažeme najneskôr po troch mesiacoch, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie uchovanie alebo sú potrebné na účely overenia. Na účely overenia (napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy) môžeme záznam uložiť až na tri roky. Váš súhlas predstavuje právny základ (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) pre nahrávanie hovorov a ich hodnotenie.

  2.3. Registrácia

  Na našej internetovej stránke ponúkame používateľom možnosť vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať do našej prihlasovacej oblasti, aby ste mohli využívať celý funkčný rozsah našej webovej stránky. Označením údajov ako povinných polí sme zvýraznili údaje, ktoré ste povinní poskytnúť. Bez týchto údajov nie je registrácia možná. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Počas procesu registrácie sa zhromažďujú tieto údaje:

 • oslovenie,
 • meno a priezvisko,
 • E-mailová adresa
 • heslo.
 • V čase registrácie sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

 • IP adresa,
 • dátum a čas registrácie.
 • Registračné údaje sa používajú na realizáciu objednávok v našom online obchode a na vytvorenie zákazníckeho účtu.

  Údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, pokiaľ nie je dlhšie nevyhnutné plnenie zákonných povinností.

  2.4. Objednávky

  Počas procesu objednávania zhromažďujeme okrem údajov, ktoré už boli poskytnuté pri registrácii, nasledujúce údaje potrebné na realizáciu zmluvy:

 • dátum narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • heslo,
 • fakturačná a dodacia adresa.
 • Typ platby (v závislosti od typu platby prípadne aj IBAN a BIC, pokiaľ nie sú na platbu vybraní poskytovatelia platobných služieb uvedení v bode 2.4.1).
 • Voliteľné sú možné údaje, ako sú telefónne a faxové čísla, aby sme vás mohli takýmto spôsobom kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky, alebo v prípade nezaplatenia po dátume splatnosti a písomnej upomienky požiadať o platbu telefonicky, ak to bude potrebné a ak vás nebude možné zastihnúť iným spôsobom.

  Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Údaje, ktoré nám poskytnete, používame výlučne na plnenie a vybavenie vašich objednávok. Vaše údaje týkajúce sa objednávky sa uložia na váš zákaznícky účet a vymažú sa po uplynutí lehoty na uchovávanie podľa daňových a obchodno-právnych zákonov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním svojich údajov.

  2.4.1 Poskytovatelia platobných služieb

  Na realizáciu platby existuje možnosť výberu rôznych poskytovateľov platobných služieb alebo bežných platobných metód v online obchodovaní, ako je platba vopred, platba prostredníctvom služby PayPal alebo faktúra. Na tento účel je možné týmto poskytovateľom služieb poskytnúť platobné údaje, ako sú fakturačné adresy, IBAN, BIC a preferovaný spôsob platby. Zahŕňa to aj údaje, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s vykonaním platby, ako sú údaje, ktoré externí poskytovatelia platobných služieb používajú na identifikáciu (napr. meno a priezvisko, adresa, pohlavie, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, PayPal ID), informácie o zariadení (napr. IP adresa, typ zariadenia, operačný systém) alebo údaje, ktoré sú potrebné na vystavenie faktúry, ako napríklad počet položiek, číslo položky, suma faktúry a dane v percentách. Títo poskytovatelia platobných služieb môžu tiež spracúvať údaje o vašom predchádzajúcom platobnom správaní, ako aj hodnoty pravdepodobnosti správania v budúcnosti. Na účely kontroly platieb, napríklad na uvoľnenie kúpeného tovaru, dostávame od poskytovateľov platobných služieb aj zodpovedajúce informácie o platbách. V rámci všetkých zákonom požadovaných kontrol totožnosti tiež dostávame od poskytovateľov platobných služieb základné a finančné informácie.

  Ak ste nám neudelili súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, právnym základom na prenos údajov poskytovateľom platobných služieb v rámci realizácie zmluvy je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže spracovanie údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy a realizácie objednávky.

  Právny základ spracovania údajov, ktoré vykonáva poskytovateľ platobných služieb na vlastnú zodpovednosť, možno nájsť v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb:

 • Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko („Klarna“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Klarna.
 • Sofort GmbH, spoločnosť skupiny Klarna, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov („Sofort GmbH“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Sofort GmbH.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxembursko („PayPal“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal.
 • Trustly Group AB, 556754-8655, Norrtullsgatan 6, 113 29 Štokholm, Švédsko („Trustly“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Trustly.
 • Dalenys Payment SAS, 110 avenue de France 75013 Paríž, Francúzsko („Dalenys“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Delanys Payment.
 • Braintree, podnik spoločnosti PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxembursko („Braintree“). Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Braintree.
 • Apple Pay, Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, USA, 95014 („Apple Pay“). Ďalšie informácie o službe Apple Pay nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Apple.
 • Google Pay, Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko („Google Pay“). Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov služby Google Pay, príp. Payments a v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Google.
 • Przelewy24 v PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň („przelewy24“). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby przelewy24.
 • PostFinance, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern („PostFinance“). Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti PostFinance.
 • V závislosti od miesta vyvolania webovej stránky sa môžu ponúkané možnosti platby a poskytovatelia platobných služieb líšiť.

  Upozorňujeme na to, že otázky týkajúce sa ochrany údajov možno najefektívnejšie zasielať príslušnému poskytovateľovi platobných služieb, pretože iba títo poskytovatelia majú prístup k údajom a môžu priamo prijímať príslušné opatrenia.

  2.5. Newsletter

  Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného a personalizovaného newslettera, v ktorom vám budeme pravidelne zasielať informácie šité na mieru vašim potrebám, novinky o našich produktoch, aktuálne špeciálne ponuky a kampane, pripomienky nákupných košíkov a prieskumy názorov a spokojnosti. Pri prihlásení na odber newslettera sa údaje zo vstupnej masky prenášajú k nám alebo k nášmu poskytovateľovi prepravných služieb. Zvyčajne stačí zadať e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch sú voliteľne požadované ďalšie informácie, ako je priezvisko, meno a pohlavie, aby ste mali možnosť dostávať individualizovaný newsletter.

  Na objednávanie nášho newslettera používame takzvaný postup dvojitého prihlásenia, t. j. newsletter vám e-mailom zašleme až vtedy, keď kliknutím na odkaz v našom oznamujúcom e-maile potvrdíte, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy. Keď potvrdíte svoju e-mailovú adresu, uložíme vašu e-mailovú adresu, čas prihlásenia a IP adresu použitú na prihlásenie dovtedy, kým sa z odberu newslettera neodhlásite. Jediným účelom uloženia je zasielať vám newsletter a preukázať vaše prihlásenie. Odber newslettera môžete kedykoľvek zrušiť. Príslušný odkaz na zrušenie odberu nájdete v každom newsletteri. Samozrejme, stačí aj oznámenie prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo kontaktných údajov uvedených v newsletteri (napr. e-mailom alebo listom).

  Právnym základom spracovania údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR. Zaznamenanie procesu prihlásenia sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na účely dokázania jeho riadneho priebehu.

  Údaje budú výlučne použité iba na zasielanie newslettera.

  Aby sme zistili, kedy sa naše e-maily otvárajú a ako sa používajú, zaznamenávame a analyzujeme interakcie s newsletterom alebo pribúdajúcimi prístupovými údajmi (napr. miera otvorenia alebo miera kliknutí) pomocou štandardných technológií, ktoré nám sprístupňujú poskytovatelia zásielkových služieb. Na tento účel obsahujú naše e-maily takzvané webové majáky. Ide o malé obrazové súbory, ktoré sa načítajú z našej webovej stránky a umožňujú nám zistiť, kedy ste otvorili e-mail. Okrem toho zisťujeme, na ktoré z odkazov v e-mailoch klikáte. Tieto prístupové údaje používame na neustále zlepšovanie našej ponuky, nášho obsahu a komunikácie so zákazníkmi, ako aj na štatistické účely. Tieto informácie tiež používame na lepšie pochopenie toho, aký obsah a produkty vás zaujímajú, aby sme vám mohli predstaviť budúci obsah, ktorý bude pre vás čo najrelevantnejší.

  V rámci prihlásenia na prijímanie našich reklamných e-mailov získavame tiež váš súhlas s tým, aby sme vám smeli zasielať personalizované e-maily podľa vašich potrieb a záujmov na základe vašich údajov uložených vo všetkých zariadeniach, ako sú vaše prístupové údaje, prípadne informácie o účte a vaše nákupné správanie (objednávky, vrátené zásielky, neukončené procesy objednávok).

  Ak si neželáte analýzu správania pri používaní, môžete zrušiť odber newslettera alebo štandardne deaktivovať grafiku v e-mailovom programe.

  Právnym základom na tento účel je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR.

  Prístupové údaje (údaje o otvorení a kliknutí) sa zhromažďujú a ukladajú výlučne v anonymizovanej forme.

  Ostatné údaje, ktoré sa zhromaždia nezávisle od údajov o otvorení a kliknutí v rámci newslettera, sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa používateľa sa preto ukladá dovtedy, kým je aktívny odber newlettera. Keď odhlásite odber e-mailových správ, považujeme váš súhlas s vytvorením vášho osobného používateľského profilu a prijímaním e-mailov na jeho základe za odvolaný. Váš personalizovaný profil používania bude okamžite odstránený. Neprihlásené e-mailové adresy vrátane protokolových údajov sú blokované. Dočasné blokovanie slúži nášmu oprávnenému záujmu preukázať pôvodne udelený súhlas (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Po uplynutí šiestich mesiacov odstránime e-mailovú adresu z e-mailových distribučných zoznamov.

  Samostatné odvolanie týkajúce sa opísanej analýzy vašich prístupových údajov nie je možné. Máte však možnosť nakonfigurovať e-mailový program, ktorý používate, aby sa e-maily zobrazovali v textovej podobe a nie vo formáte HTML. Týmto sa skryjú obrazové a grafické súbory, takže sledovanie nie je možné. V týchto prípadoch sa však newsletter nezobrazí v plnom rozsahu a možno nebudete môcť využívať všetky funkcie. Samostatné odvolanie týkajúce sa vytvorenia personalizovaného profilu používania tiež nie je možné. Ak si neželáte, aby sme vám vytvorili personalizovaný profil používania, máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas s prijímaním personalizovanej e-mailovej reklamy, ako je uvedené vyššie.

  V tejto súvislosti používame službu GetResponse spoločnosti GetResponse Sp. z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Poľsko („GetResponse“).

  So spoločnosťou GetResponse máme zmluvu o spracovaní údajov a v prípade, že sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín, napríklad do USA, sme uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ. Aj váš súhlas udelený prostredníctvom bannera so súbormi cookie týkajúci sa sledovania sa výslovne vzťahuje na prenos údajov do spoločnosti GetResponse (článok 49 ods. 1 písm. veta 1 a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti GetResponse.

  2.6 Reklama u existujúcich zákazníkov prostredníctvom e-mailu

  Ak ste u nás uskutočnili nákup, použijeme tiež vaše kontaktné údaje na to, aby sme vám e-mailom zaslali ďalšie informácie o našich produktoch, ktoré vás môžu zaujímať („reklama u existujúcich zákazníkov“). Môžu to byť najmä novinky, akcie a ponuky, ako aj spätná väzba a ďalšie prieskumy.

  Právnym základom na toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR spolu s § 7 ods. 3 zákona proti nečestnej súťaži, podľa ktorého je spracovanie údajov povolené na ochranu oprávnených záujmov, pokiaľ sa to týka uchovávania a ďalšieho použitia údajov na reklamné účely. Proti použitiu svojich údajov na propagačné účely môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom odkazu v e-mailoch alebo zaslaním správy na vyššie uvedené kontaktné údaje (napr. e-mailom alebo listom) bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb.

  2.7 Nadviazanie kontaktu telefónom cez Autodoc

  Ak ste nám poskytli svoj súhlas a uložili ste si telefónne číslo do svojho zákazníckeho účtu, môžeme vám zatelefonovať na účely účasti na prieskumoch spokojnosti, zasielania špeciálnych ponúk a akcií, informácií o produktoch, ako aj na štatistické účely. Ak nám na začiatku hovoru poskytnete súhlas, našu konverzáciu potom zaznamenáme. Informácie oznámené počas telefonického hovoru uložíme na účely zaškolenia našich pracovníkov zákazníckej podpory a na zabezpečenie kvality v našom call centre, a obvykle ich vymažeme najneskôr po troch mesiacoch, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie uchovanie alebo sú potrebné na účely overenia. Na účely overenia (napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy) môžeme záznam uložiť až na tri roky. Váš súhlas predstavuje právny základ (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) pre nahrávanie hovorov a ich hodnotenie.

  2.8 Prieskumy a súťaže

  Ak sa zúčastníte na niektorom z našich prieskumov, použijeme vaše údaje na prieskum trhu a verejnej mienky. Údaje vyhodnocujeme zásadne anonymne na interné účely. Ak vo výnimočných prípadoch nebudú prieskumy hodnotené anonymne, údaje sa budú zhromažďovať a spracúvať iba s vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR).

  V rámci súťaží používame vaše údaje na účely realizácie súťaže a informovania o výhrach. Podrobné informácie nájdete v podmienkach účasti na príslušnej súťaži. Právnym základom spracovania údajov je zmluva o súťažiach podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  3. Používanie súborov cookie a porovnateľných technológií

  Na tejto webovej stránke používame súbory cookie a porovnateľné technológie (súhrnne „nástroje“), ktoré ponúkame buď my sami, alebo tretie strany.

  Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré môže prehliadač uložiť do vášho zariadenia. Súbory cookie sa nepoužívajú na spustenie programov alebo načítanie vírusov do vášho počítača. Porovnateľnými technológiami sú najmä webové úložiská (Local/Session Storage), odtlačky prstov, tagy alebo pixely. Niektoré súbory cookie zostávajú vo vašom počítači určitý čas a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Našim partnerom nie je dovolené prostredníctvom našej webovej stránky zhromažďovať, spracovávať alebo používať osobné údaje pomocou súborov cookie.

  Väčšina prehliadačov štandardne prijíma súbory cookie a porovnateľné technológie. Spravidla však môžete upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby súbory cookie alebo porovnateľné technológie boli odmietnuté alebo uložené iba s predchádzajúcim súhlasom. V bezpečnostných nastaveniach môžete tiež povoliť alebo zakázať dočasné a uložené súbory cookie nezávisle od seba. Ak deaktivujete súbory cookie, niektoré funkcie na našej webovej stránke vám za určitých okolností nemusia byť k dispozícii, niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať, príp. fungovať správne, a niektoré naše ponuky pre vás nemusia byť bezporuchové. Na používanie nášho nákupného košíka musia byť povolené napríklad dočasné súbory cookie. Údaje uložené v našich súboroch cookie nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Údaje uložené v našich súboroch cookie sa bez vášho výslovného súhlasu nebudú spájať s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

  Po nastavení súborov cookie ich môžete kedykoľvek sami vymazať vyvolaním príslušnej položky ponuky vo svojom internetovom prehliadači alebo ich odstránením na vašom pevnom disku. Príslušné detaily na to nájdete v pomocnej ponuke vášho internetového prehliadača. Súbory cookie relácie sa po opustení webovej stránky znova odstránia a používajú sa tu iba na umožnenie používateľsky prívetivej navigácie na webovej stránke, získanie obsahu a na zaznamenanie štatistických údajov.

  Ďalej sú uvedené nástroje, ktoré používame, zoradené podľa kategórií, pričom vás budeme informovať najmä o poskytovateľoch nástrojov a o postúpení údajov tretím stranám. Ďalej je vysvetlené, v ktorých prípadoch získame váš dobrovoľný súhlas s používaním nástrojov a ako môžete tento súhlas odvolať.

  Ak napriek maximálnej starostlivosti informácie v banneri so súbormi cookie odporujú tým, ktoré sú v tomto vyhlásení o ochrane údajov, majú informácie v tomto vyhlásení o ochrane údajov prednosť.

  3.1 Právny základ a odvolanie

  3.1.1 Právny základ

  Používame nástroje potrebné na prevádzku webovej stránky z dôvodu našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby sme vám umožnili pohodlnejšie a osobnejšie používanie našej webovej stránky a maximálnu úsporu času pri jej používaní. V určitých prípadoch môžu byť tieto nástroje potrebné aj na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, pričom v takom prípade sa spracovanie údajov uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Všetky ďalšie nástroje, najmä tie, ktoré používame na marketingové účely, používame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 15 ods. 3 veta 1 zákona o telekomunikačných médiách, pokiaľ sú používateľské profily vytvorené na účely propagácie alebo prieskumu trhu. Spracovanie údajov pomocou týchto nástrojov sa uskutoční len vtedy, keď nám predtým poskytnete svoj súhlas.

  Ak dôjde k prenosu osobných údajov do tretích krajín, odkazujeme na oddiel ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“), ak ide o riziká s tým spojené. Budeme vás informovať, ak s poskytovateľmi určitých nástrojov uzavrieme štandardné zmluvné doložky alebo iné záruky. Ak udelíte súhlas s používaním určitých nástrojov, prenesieme údaje spracované použitím týchto nástrojov (aj) na základe tohto súhlasu do tretích krajín.

  3.1.2 Získanie vášho súhlasu

  Na získanie a správu vašich súhlasov používame nástroj na správu súhlasu. Týmto sa vytvorí banner, ktorý vás informuje o spracovaní údajov na našej webovej stránke a ponúkne vám možnosť vyjadriť súhlas so všetkými, s jednotlivými alebo so žiadnymi zo spracúvaní údajov pomocou voliteľných nástrojov. Tento banner sa zobrazuje pri prvej návšteve našej webovej stránky a pri ďalšom výbere nastavení, ich zmene alebo odvolaní súhlasu. Banner sa objaví aj pri následných návštevách našej webovej stránky za predpokladu, že ste deaktivovali ukladanie súborov cookie.

  Po udelení vášho súhlasu sa nám v rámci vašej ďalšej návštevy zašle váš súhlas alebo odvolanie, vaša IP adresa, informácie o vašom prehliadači, koncovom zariadení a čase vašej návštevy. Používame tiež vlastný súbor cookie potrebný na uloženie vašich udelených súhlasov a odvolaní. Ak odstránite svoje súbory cookie, pri neskoršom vyvolaní stránky vás znova požiadame o súhlas.

  Spracovanie údajov je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť zákonom požadovanú správu súhlasu a splniť svoje dokumentačné povinnosti. Právnym základom na použitie nástroja na správu súhlasu je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich záujmov splniť zákonné požiadavky na správu súhlasu so súbormi cookie.

  3.1.3 Odvolanie vášho súhlasu alebo zmena vášho výberu

  Váš súhlas s určitými nástrojmi môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel kliknite na nasledujúci odkaz. Môžete tu tiež zmeniť výber nástrojov, na ktorých použitie chcete udeliť súhlas, ako aj získať doplňujúce informácie o súboroch cookie a príslušnom období uchovávania. Prípadne môžete svoje odvolanie pre určité nástroje uplatniť priamo u poskytovateľa.

  Naša webová stránka používa rôzne druhy súborov cookie a podobných technológií, ktoré majú vždy špecifickú funkciu. Existujú súbory cookie, ktoré používame a spravujeme priamo, a súbory cookie, ktoré používajú a spravujú tretie strany podľa ich vlastných vyhlásení o ochrane údajov. Nasleduje prehľad:

  3.2 Potrebné nástroje

  Používame určité nástroje, aby sme mohli zaistiť základné funkcie našej webovej stránky a zobrazovanie obsahu v smartfóne („potrebné nástroje“). Bez týchto nástrojov by sme nedokázali poskytnúť naše služby. Preto sa potrebné nástroje používajú bez súhlasu na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR alebo na plnenie zmluvy, alebo na vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 6. ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  3.2.1 Vlastné súbory cookie

  Používame naše vlastné potrebné súbory cookie najmä

 • na autentifikáciu prihlásenia,
 • na dispečing,
 • na uloženie vašich nastavení jazyka,
 • na upozornenie, že sa vám zobrazili informácie umiestnené na našej webovej stránke – aby sa pri ďalšej návšteve webovej stránky už nezobrazovali.
 • Tieto technické súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a napríklad na rozpoznanie jazyka a krajiny, z ktorej ste webovú stránku vyvolali. Ak ste prihláseným návštevníkom, pomocou súborov cookie budete rozpoznaní a môžete mať prístup k službám zodpovedajúcich oblastí.

  3.2.2 Google Tag Manager

  Naša webová stránka používa službu Google Tag Manager, ktorá je poskytovaná používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru a zo Švajčiarska zo spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a všetkým ostatným používateľom zo spoločnosti Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spolu „Google“).

  Služba Tag Manager sa používa na správu nástrojov na sledovanie a ďalších služieb, takzvaných tagov webových stránok. Tag je prvok, ktorý je uložený v zdrojovom texte našej webovej stránky, napríklad na zaznamenanie zadaných používateľských údajov. Služba Google Tag Manager zaisťuje, že používateľské údaje, ktoré požadujú naši partneri, sú im postúpené.

  Služba Google Tag Manager funguje bez používania súborov cookie.

  Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov nekomplikovaným spôsobom integrovať a spravovať viac tagov na našej webovej stránke.

  So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Niektoré z údajov sa spracúvajú na serveri Google v USA. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do USA alebo iných tretích krajín, uzavreli sme so spoločnosťou Google štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR. Ďalšie informácie nájdete v oddiele ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“).

  Viac informácií nájdete v informáciách spoločnosti Google o službe Tag Manager.

  3.3 Funkčné nástroje

  Používame tiež nástroje na zlepšenie používateľského zážitku na našej webovej stránke a na to, aby sme vám mohli ponúknuť viac funkcií („funkčné nástroje“). Hoci nie sú pre základné funkcie webových stránok nevyhnutne potrebné, môžu používateľom poskytnúť značné výhody, najmä pokiaľ ide o používateľskú prívetivosť a zabezpečenie ďalších komunikačných, zobrazovacích alebo platobných kanálov.

  3.3.1 MyFonts

  Naša webová stránka používa službu MyFonts, ktorú poskytuje spoločnosť Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA a jej globálne dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti („MyFonts“).

  Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované typy písma, aby boli texty zobrazené správnym a prijateľným spôsobom. Na tento účel musí váš prehliadač vytvoriť spojenie so servermi MyFonts. Týmto služba MyFonts zistí, že prostredníctvom vašej IP adresy bola vyvolaná naša webová stránka. Nenastáva zlúčenie s inými údajmi. Neukladajú sa žiadne súbory cookie.

  Právnym základom na spracovanie údajov je váš dobrovoľný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR. Služba MyFonts poskytuje jednotné a prijateľné zobrazenie našej online prezentácie prostredníctvom bezúdržbového a efektívneho používania typov písma, pričom zohľadňuje aj prípadné licenčné obmedzenia pre ich miestnu integráciu.

  Server, ku ktorému je vytvorené pripojenie, sa môže nachádzať v USA. V prípade prenosu osobných údajov do USA alebo iných tretích krajín sa váš súhlas výslovne vzťahuje aj na prenos údajov (článok 49 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov a v Terms of Use služby MyFonts, ako aj v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monotype.

  3.3.2 Chatovací nástroj

  Naša webová stránka používa na zlepšenie komunikácie s návštevníkmi chatovací program od spoločnosti Genesys Telecommunications Lab. GmbH Germany, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Mníchov.

  Ak máte všeobecné alebo konkrétne otázky, alebo problémy týkajúce sa našich produktov, webovej stránky alebo našej spoločnosti, môžete nám prostredníctvom chatovacieho programu poslať správu. Zobrazí sa, či je niekto momentálne online, aby vám mohol okamžite odpovedať. Ak nie je nikto k dispozícii, odpovieme na vašu žiadosť okamžite v priebehu nášho pracovného času. V tejto súvislosti spracúvame údaje výlučne na účely komunikácie s vami.

  Pri použití chatovacieho programu sa zaznamená IP adresa zariadenia a adresa podstránky, z ktorej chatovací program vyvoláte. Genesys tiež používa súbory cookie a podobné technológie. Uskutočnené chaty sa zaznamenávajú a ukladajú.

  Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR za predpokladu, že údaje sú potrebné na zodpovedanie vašej žiadosti v rámci uzatvorenia alebo realizácie zmluvy, inak článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR, pričom našimi oprávnenými záujmami je udržiavanie komunikácie s (potenciálnymi) zákazníkmi a zaistenie pozitívneho obrazu vďaka rýchlej dostupnosti našich zamestnancov.

  So spoločnosťou Genesys sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti je možné preniesť na server spoločnosti Genesys v tretích krajinách a uložiť ich tam. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín, uzavreli sme so spoločnosťou Genesys štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR. Ďalšie informácie nájdete v oddiele ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“).

  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Genesys.

  3.3.3 Push notifikácie (Firebase Cloud Messaging)

  Na našej webovej stránke ponúkame bezplatnú službu push notifikácií. Túto službu môžete odoberať kliknutím na tlačidlo „Povoliť“. V nastaveniach prehliadača máte možnosť toto odoberanie kedykoľvek ukončiť.

  V rámci používania našej aplikácie budete od nás dostávať takzvané push notifikácie, a to aj v prípade, keď momentálne našu aplikáciu nepoužívate. Môžu to byť oznámenia, ktoré vám zasielame v rámci plnenia zmluvy (napr. oznámenie o nedostupnosti našej aplikácie z dôvodu údržby).

  V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Reklamné informácie budete dostávať prostredníctvom push notifikácie len vtedy, ak na to poskytnete súhlas. V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Push notifikácie môžete tiež kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení svojho koncového mobilného zariadenia.

  Na zasielanie push notifikácií používame službu Firebase Cloud Messaging (FCM SDK), ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitie ID inštancie (Google Token), ktoré je zadané pri inštalácii aplikácie vo vašom koncovom zariadení, umožňuje prehrávanie push notifikácií presne vo vašom koncovom mobilnom zariadení. ID inštancie neumožňuje vyvodiť závery o vašej osobe, a preto je anonymné.

  V prípade prenosu osobných údajov do USA sa tak deje na základe článku 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, aby sa umožnilo plnenie zmluvy alebo realizácia opatrení pred uzatvorením zmluvy. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 6 („Prenos údajov do tretích krajín“). Viac informácií o platforme Firebase nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google a v oznámení o ochrane údajov platformy Firebase.

  3.3.4 Cloudflare

  Na našej webovej stránke používame služby Content Delivery Network Services spoločnosti Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mníchov, Nemecko, príp. Cloudflare Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107 (USA). V prípade služby Content Delivery Network sa obsah našej webovej stránky ukladá na serveri služby. Server poskytovateľa služieb distribuuje tento obsah vám alebo vášmu prehliadaču pri vyvolaní našej webovej stránky. Služba spoločnosti Cloudflare spracúva protokolové údaje, ako je vaša IP adresa, informácie o nastaveniach systému, protokolové údaje DNS a informácie o zariadení. Službu spoločnosti Cloudflare používame na účely obrany pred útokmi, ako sú DDos alebo Bot útoky na našu webovú stránku, a na identifikáciu používateľov. Neukladajú sa tu žiadne ID používateľov a osobné údaje. Služba spoločnosti Cloudflare môže tiež skrátiť časy načítania našej webovej stránky, aby sa dal rýchlo sprístupniť obsah našich stránok.

  Právnym základom na používanie služby spoločnosti Cloudflare je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov využívať túto službu na prijímanie bezpečnostných opatrení proti útokom na našu webovú stránku a na sprístupnenie veľkého množstva údajov používateľom našej webovej stránky.

  So spoločnosťou Cloudfare sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. V prípade, že spoločnosť Cloudflare prenáša údaje do tretích krajín, uzavreli sme so spoločnosťou Cloudflare štandardné zmluvné doložky EÚ.

  Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Cloudflare.

  3.4 Analytické nástroje

  S cieľom vylepšiť našu webovú stránku používame nástroje na štatistické zaznamenávanie a analýzu všeobecného správania pri používaní na základe prístupových údajov („analytické nástroje“). Pritom analyzujeme napríklad zadané hľadané výrazy, frekvenciu vyvolaní stránky alebo použitie určitých funkcií webovej stránky.

  Analytické služby používame tiež na vyhodnotenie využitia našich rôznych marketingových kanálov.

  Pokiaľ nie je uvedené inak, právnym základom analytických nástrojov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR. Na odvolanie svojho súhlasu pozrite ‎3.1.3: „Odvolanie vášho súhlasu alebo zmena vášho výberu“. V prípade prenosu osobných údajov do USA alebo iných tretích krajín sa váš súhlas výslovne vzťahuje aj na prenos údajov (článok 49 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  Údaje používateľa sú prostredníctvom technických opatrení pseudonymizované alebo anonymizované. Priradenie údajov používateľovi, ktorý vyvoláva stránku, už preto nie je možné. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

  3.4.1 Google Analytics

  Naša webová stránka používa službu Google Analytics, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podľa spoločnosti Google je kontaktnou osobou pre všetky otázky súvisiace s ochranou údajov spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

  Služba Google Analytics používa súbory cookie a podobné technológie na analýzu a vylepšenie našej webovej stránky na základe vášho používateľského správania. Spoločnosť Google bude spracúvať získané informácie s cieľom vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, zostaviť správy o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a poskytnúť ďalšie služby spojené s aktivitou webovej stránky a používaním internetu. Zahŕňa to tiež vytvorenie cieľových skupín alebo zoznamov na účely remarketingu a zobrazovania relevantných reklám v kampaniach Google Display a v kampaniach vo vyhľadávaní (remarketing), ako aj určenie alebo rozdelenie návštevníkov webových stránok podľa veku, pohlavia a záujmov (Conversion Tracking) s cieľom orientovať reklamu na zodpovedajúce cieľové skupiny. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, môže spoločnosť Google preniesť na server v USA na vyhodnotenie a uložiť ich tam.

  Pre službu Google Analytics sme vykonali nasledujúce nastavenia ochrany údajov:

 • anonymizácia IP (skrátenie IP adresy pred vyhodnotením, aby nebolo možné vyvodiť závery o vašej totožnosti),
 • automatické mazanie starých protokolov/obmedzenie času ukladania,
 • deaktivovaná funkcia reklamy (vrátane remarketingu cieľovej skupiny prostredníctvom GA Audience),
 • deaktivované personalizované zobrazenia,
 • deaktivovaný Measurement Protocol,
 • deaktivované sledovanie viacerých stránok (signály Google),
 • deaktivované uvoľnenie údajov pri iných produktoch a službách spoločnosti Google.
 • Služba Google Analytics spracúva nasledujúce údaje:

 • anonymizovaná IP adresa,
 • URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),
 • vyvolané stránky (dátum, čas, URL, názov, dĺžka návštevy),
 • stiahnuté súbory,
 • odkliknuté odkazy na iné webové stránky,
 • dosiahnutie určitých cieľov (konverzií),
 • technické informácie: operačný systém; typ, verzia a jazyk prehliadača; typ, značka, model a rozlíšenie zariadenia,
 • približná poloha (krajina a prípadne mesto na základe anonymizovanej IP adresy),
 • údaje o demografických charakteristikách a záujmoch.
 • Služba Google Analytics nastavuje nasledujúce súbory cookie na konkrétny účel s príslušným časom uloženia:

 • „_ga“ na 2 roky a „_gid“ na 24 hodín (na identifikáciu a rozlíšenie návštevníkov webových stránok pomocou ID používateľa),
 • „_gat“ na 1 minútu (na zníženie počtu požiadaviek na server Google).
 • So spoločnosťou Google sme na používanie služby Google Analytics uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a v prípade, že sa osobné údaje prenášajú do USA alebo tretích krajín, sme uzavreli štandardné zmluvné doložky.

  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google.

  3.4.2 Google Analytics for Firebase

  Naša webová stránka používa službu Google Analytics for Firebase („Firebase“), čo je analytická služba spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Firebase nám umožňuje analyzovať a vyhodnocovať správanie používateľov našej webovej stránky a aplikácií pomocou Device ID (identifikačné číslo zariadenia) vášho koncového zariadenia, ktoré sme vygenerovali. Poznatky získané týmto spôsobom nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a aplikácie, a tým spríjemniť váš používateľský zážitok.

  Počas analýzy sa spracúvajú najmä tieto informácie:

 • Device ID,
 • registrácia, prihlásenie a odhlásenie, zabudnuté heslo,
 • počet používateľov a relácií (dátum, čas), trvanie relácie,
 • operačný systém, typ, značka, model a rozlíšenie zariadenia,
 • región, krajina, jazyk,
 • veková skupina, pohlavie,
 • prvé spustenie, verzia aplikácie, realizácie aplikácie, aktualizácie aplikácie,
 • udalosti (napríklad interakcie a eventy), ako sú vyvolané oblasti/moduly v rámci aplikácie, prezerané obsahy, kliknutia na tlačidlá a pod.
 • V nastaveniach svojho mobilného zariadenia môžete obmedziť používanie reklamného ID:

 • Systém Android: Nastavenia > Google > Reklamy > Resetovať reklamné ID
 • Systém iOS: Nastavenia > Ochrana údajov > Reklama > Žiadne Ad Tracking
 • Spracovanie údajov pre službu Firebase môže prebiehať aj na serveroch v USA. Údaje spojené s reklamným ID sa uchovávajú 60 dní, konverzie používateľov 14 mesiacov. V prípade, že sa používateľské údaje prenášajú do USA, uzavreli sme so spoločnosťou Google štandardné zmluvné doložky.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v službách Google a Firebase nájdete na adrese:

 • https://www.google.com/policies/privacy/
 • https://firebase.google.com/support/privacy/
 • 3.4.3 Yandex

  Táto webová stránka používa Yandex Metrica, čo je služba webovej analýzy od spoločnosti Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskva, 119021, Rusko (www.yandex.com), ktorú poskytuje pre používateľov z Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosť Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Fínsko („Yandex“). Pomocou služby Yandex Metrica sa zhromažďujú, vyhodnocujú a ukladajú pseudonymizované údaje o návštevníkoch na základe vášho súhlasu so zreteľom na štatistickú analýzu správania pri používaní na účely optimalizácie a marketingu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Z týchto údajov možno na ten istý účel vytvoriť a vyhodnotiť pseudonymizované profily používania. Služba Yandex Metrica používa takzvané súbory „cookie“, t. j. malé textové súbory, ktoré sú lokálne uložené v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Tieto súbory cookie slúžia okrem iného na rozpoznanie prehliadača, a umožňujú tak presnejšie určenie štatistických údajov. Získaná IP adresa používateľa je pseudonymizovaná okamžite po jej získaní a pred jej uložením, aby sa vylúčil akýkoľvek osobný vzťah.

  Informácie vytvorené súborom cookie (vrátane pseudonymizovanej IP adresy) sa na zaistenie vyššie uvedených záujmov prenášajú na server spoločnosti Yandex v Ruskej federácii, kde sa uložia. Preto sme so spoločnosťou Yandex uzatvorili zmluvu o spracovaní objednávok a štandardné zmluvné doložky EÚ. Údaje získané pomocou technológií spoločnosti Yandex sa nikdy nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

  Ak by ste chceli deaktivovať hodnotenie správania používateľov prostredníctvom súborov cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a aby ste sa individuálne rozhodli, či ich prijmete, alebo či prijatie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne odmietnete.

  Prípadne môžete vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov do budúcna prostredníctvom spoločnosti Yandex tak, že necháte nastaviť funkciu opt-out add-on, ktorú môžete získať z nasledujúcej webovej stránky: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  Ďalšie informácie o spracúvaní údajov nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Yandex.

  3.4.4 New Relic

  Na tejto webovej stránke sa na účely monitorovania a analýzy používa plugin služby webovej analýzy „New Relic“. Túto službu poskytuje spoločnosť New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. To nám umožňuje zhromažďovať a analyzovať štatistické hodnotenia výkonu (čas reakcie, prenosovú rýchlosť, chybovosť, transakcie) webovej stránky. Prostredníctvom pluginu získava služba New Relic informácie o tom, že používateľ vyvolal príslušnú stránku ponuky. Na tento účel zhromažďuje služba New Relic systémové údaje o použitých addonoch, prehliadačoch, ako aj o hardvéri a softvéri a časoch používania, takzvané údaje o aplikácii, pre ktoré sú vo vašom prehliadači nastavené súbory cookie. V prípade súboru cookie nastaveného službou New Relic ide o takzvaný sledovač pixelov alebo takzvaný súbor cookie relácie, ktorý sa automaticky odstráni pri zatvorení prehliadača.

  Ak ste prihlásený ako používateľ v službe New Relic, môže vám služba New Relic priradiť návštevu k vášmu účtu. Pokiaľ nie ste členom služby New Relic, napriek tomu existuje možnosť, aby služba New Relic zistila a uložila vašu IP adresu.

  Ak ste členom služby New Relic a nechcete, aby služba New Relic zhromažďovala údaje o vás na našich stránkach s cieľom prepojiť vás s vašimi členskými údajmi uloženými v New Relic, musíte sa pred návštevou našich stránok odhlásiť zo služby New Relic.

  So spoločnosťou New Relic sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, ako aj štandardné zmluvné doložky EÚ pre prípad, že dôjde k prenosu osobných údajov do USA alebo tretích krajín.

  Účel a rozsah získavania údajov, ako aj informácie o spracovaní a používaní údajov spoločnosťou New Relic, a možnosti nastavenia na ochranu súkromia používateľov nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti New Relic.

  3.5 Marketingové nástroje

  Používame tiež nástroje na reklamné účely („marketingové nástroje“). Niektoré z prístupových údajov generovaných pri používaní našej webovej stránky sa používajú na záujmovo orientovanú reklamu. Analýzou a vyhodnotením týchto prístupových údajov je možné, aby sme vám na našej webovej stránke a na webových stránkach iných poskytovateľov predstavili personalizovanú reklamu, t. j. reklamu, ktorá zodpovedá vašim skutočným záujmom a potrebám.

  Tieto nástroje sa tiež používajú na vytváranie profilov, aby vám zobrazovali reklamy, ktoré sú adresnejšie a vyhovujú vašim preferenciám, napríklad pre konkrétny model. Ďalším účelom je zlepšenie navigovania: Pri návšteve našej webovej stránky vám ukážeme produkty vášho záujmu alebo podobné produkty ako tie, ktoré ste si už prezreli. Tieto súbory cookie nám tiež umožňujú, aby sme použili našu komerčnú ponuku na iných, pripojených webových stránkach (retargetovanie). V prípade súborov cookie tretích strán nemáme kontrolu nad informáciami poskytnutými súborom cookie ani prístup k údajom. Poskytovatelia tretích strán, ktorých používame na umiestňovanie reklám a analýzu kliknutí na reklamy, tiež v súlade so svojimi predpismi o ochrane údajov zaručujú, že nebudú zlučovať používateľský profil z údajov používateľov našej webovej stránky s inými používateľskými profilmi získanými na stránkach tretích strán. Pozývame vás na stránku http://www.youronlinechoices.com, kde si môžete pozrieť takzvané súbory cookie poskytovateľov tretích strán, zistiť viac informácií o príslušných predpisoch na ochranu údajov a vedome spravovať súhlas alebo odmietnutie.

  Právnym základom marketingových nástrojov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR. Na odvolanie svojho súhlasu pozrite ‎3.1.3: „Odvolanie vášho súhlasu alebo zmena vášho výberu“. V prípade prenosu osobných údajov do USA alebo iných tretích krajín sa váš súhlas výslovne vzťahuje aj na prenos údajov (článok 49 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  V nasledujúcej časti by sme chceli podrobnejšie vysvetliť tieto technológie a poskytovateľov, ktorí ich používajú. Získané údaje môžu obsahovať najmä:

 • IP adresu zariadenia,
 • identifikačné číslo súboru cookie,
 • identifikáciu mobilného zariadenia (Device ID),
 • URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),
 • vyvolané stránky (dátum, čas, URL, názov, dĺžka návštevy),
 • stiahnuté súbory,
 • odkliknuté odkazy na iné webové stránky,
 • v prípade potreby dosiahnutie určitých cieľov (konverzií),
 • technické informácie: operačný systém; typ, verzia a jazyk prehliadača; typ, značka, model a rozlíšenie zariadenia,
 • približné umiestnenie (krajina a prípadne mesto).
 • Získané údaje sa však ukladajú iba pod pseudonymom, takže o osobách nemožno vyvodzovať priame závery.

  3.5.1 Microsoft Advertising (predtým Bing Ads)

  Naša webová stránka používa Microsoft Advertising, službu poskytovanú spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie a podobné technológie na prezentáciu reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Používanie týchto technológií umožňuje spoločnosti Microsoft a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete.

  V rámci služby Microsoft Advertising používame tag UET aj na našej webovej stránke, aby sme mohli vytvárať profily používania pomocou pseudonymov. Táto služba nám umožňuje sledovať aktivity používateľov na našej webovej stránke, ak sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklám zo služby Microsoft Advertising (predtým Bing Ads). Ak sa používateľ dostane na našu webovú stránku prostredníctvom takejto reklamy, v jeho počítači sa nastaví súbor cookie. Na našej webovej stránke je integrovaný tag Bing UET, ktorý v súvislosti so súborom cookie ukladá niektoré údaje, ktoré nie sú osobné, o používaní tejto webovej stránky. Patrí sem okrem iného aj dĺžka návštevy webovej stránky, ktoré oblasti webovej stránky boli vyvolané a prostredníctvom ktorých reklám sa používateľ dostal na webovú stránku. Informácie týkajúce sa totožnosti používateľa sa nezaznamenávajú.

  Zhromaždené informácie sa prenášajú na server spoločnosti Microsoft v USA a uchovávajú sa na ňom maximálne 180 dní.

  Deaktiváciou nastavenia súborov cookie môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie, ktoré súvisia s vaším používaním webovej stránky a spracovaním týchto údajov. To môže za určitých okolností obmedziť funkčnosť webovej stránky. Spoločnosť Microsoft navyše dokáže za určitých okolností sledovať vaše správanie pri používaní vašich viacerých elektronických zariadení prostredníctvom takzvaného Cross-Device Tracking, a je tak schopná zobrazovať personalizovanú reklamu na webových stránkach a v aplikáciách spoločnosti Microsoft. Toto správanie môžete deaktivovať na stránke http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out (Opt-Out).

  Viac informácií o analytických službách Bing nájdete na webovej stránke Bing Ads. Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti Microsoft a Bing nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Microsoft.

  Okrem odvolania svojho súhlasu máte tiež možnosť deaktivovať personalizované reklamy v službe Microsoft Advertising alebo v nastaveniach reklám vo svojom účte Microsoft.

  Služba Microsoft Advertising nastavuje nasledujúce súbory cookie:

 • „_uetsid“,
 • „_uetvid“,
 • „MUID“,
 • „MUID“,
 • Ďalšie informácie o službe Microsoft Advertising nájdete na stránkach pomocníka a v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Microsoft.

  3.5.2 Facebookový pixel

  Na marketingové účely používa naša webová stránka službu „facebookový pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú poskytuje používateľom mimo USA a Kanady spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a ostatným používateľom spoločnosť Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA (ďalej len spoločne „Facebook“).

  Facebookový pixel používame na analýzu všeobecného používania našich webových stránok a na pochopenie účinnosti reklamy na Facebooku („Conversion Tracking“ (sledovanie konverzie)). Facebookový pixel používame tiež na to, aby sme vám zobrazovali individualizované reklamné správy na základe vášho záujmu o naše produkty („retargeting“). Remarketing pre cieľovú skupinu sa vykonáva tiež prostredníctvom služby „Custom Audience“ (vlastné publikum).

  Na tento účel je na našu webovú stránku integrovaný takzvaný „facebookový pixel“. Pomocou tohto sledovacieho pixela sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom siete Facebook. Takzvané sledovanie prebieha pomocou súboru cookie, ktorý je uložený vo vašom počítači a zhromažďuje nasledujúce informácie, ako sú informácie o HTTP Header (vrátane IP adresy, informácií o webovom prehliadači, umiestnení úložiska stránky, dokumente, URL webovej stránky a používateľskom agentovi webového prehliadača, rovnako ako o tagu a času používania), ako aj údaje týkajúce sa pixela (zahŕňajú ID pixela a údaje o súboroch cookie siete Facebook vrátane vášho ID siete Facebook (ak sú použité na prepojenie udalostí s určitým reklamným účtom na sieti Facebook a na ich priradenie k používateľovi siete Facebook).

  Pomocou facebookového pixelu je sieť Facebook v tejto súvislosti schopná určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazenie reklám (tzv. „Facebook Ads“ (reklamy na Facebooku)). V súlade s tým používame facebookový pixel na zobrazenie našich reklám na Facebooku len tým používateľom siete Facebook, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí vykazujú určité charakteristické znaky (napríklad záujem o určité témy alebo produkty, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré prenesieme do siete Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou facebookového pixelu by sme tiež chceli zaistiť, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov. Pomocou facebookového pixelu môžeme tiež pochopiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tak, že zistíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „Conversion“ (konverzia)). Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, takže nemôžeme vyvodiť nijaké závery o totožnosti používateľa. Údaje však spoločnosť Facebook ukladá a spracúva, aby bolo možné spojenie s príslušným profilom používateľa, a spoločnosť Facebook ich môže použiť na svoje vlastné reklamné účely v súlade s predpismi o používaní údajov spoločnosti Facebook. Toto umožňuje sieti Facebook umiestňovať reklamy na svoje vlastné internetové stránky aj mimo siete Facebook. Ako prevádzkovateľ webových stránok nemôžeme ovplyvniť toto používanie údajov.

  Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, môže spoločnosť Facebook preniesť na server v USA na vyhodnotenie a uložiť ich tam. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do USA, uzavreli sme so spoločnosťou Facebook štandardné zmluvné doložky. Váš súhlas sa navyše výslovne vzťahuje na prenos údajov (článok 49 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  Ak ste členom Facebooku a povolili ste Facebook prostredníctvom nastavení ochrany súkromia vo vašom účte, môže Facebook tiež prepojiť informácie zhromaždené o vašej návšteve s vaším členským účtom a použiť ich na cielené umiestňovanie reklám na Facebooku. Tieto nastavenia ochrany súkromia vo svojom facebookovom profile môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.

  Ak nesúhlasíte s používaním facebookového pixelu, Facebook zobrazí iba všeobecné reklamy na Facebooku, ktoré sa nevyberajú na základe informácií o vás zhromaždených na tejto webovej stránke.

  Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Facebook.

  3.5.3 Google Marketing Platform a Ad Manager (predtým DoubleClick)

  Naša webová stránka používa služby Google Marketing Platform a Google Ad, ktoré sú poskytované používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru a zo Švajčiarska zo spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a všetkým ostatným používateľom zo spoločnosti Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (spolu „Google“).

  Tieto služby používajú súbory cookie a podobné technológie na prezentáciu reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Používanie týchto služieb umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete.

  Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, môže spoločnosť Google preniesť na server v USA na vyhodnotenie a uložiť ich tam. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do USA, uzavreli sme so spoločnosťou Google štandardné zmluvné doložky.

  Ak nesúhlasíte s používaním služieb Google Marketing Platform a Ad Manager, Google zobrazí iba všeobecné reklamy, ktoré sa nevyberajú na základe informácií o vás zhromaždených na tejto webovej stránke. Okrem odvolania súhlasu máte tiež možnosť deaktivovať personalizovanú reklamu v nastaveniach reklamy spoločnosti Google.

  Spoločnosť Google nastavuje nasledujúce súbory cookie:

 • „skúšobný súbor cookie“ na 12 mesiacov,
 • „IDE“ na 12 mesiacov.
 • Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google.

  3.5.4 Criteo

  V rámci spoločnej zodpovednosti v zmysle článku 26 nariadenia GDPR používame služby od spoločnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko („Criteo“) na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov (napr. produkty, ktoré ste si prezerali, vložili do nákupného košíka alebo kúpili) v čisto anonymizovanej forme s cieľom zlepšiť našu ponuku. V rámci zmluvy so spoločnosťou Criteo určujeme rozsah príslušnej reklamnej kampane. Za realizáciu tejto reklamnej kampane vrátane rozhodnutia o tom, ktoré reklamy sa zobrazia a na akom mieste, je potom zodpovedná spoločnosť Criteo. Na tento účel sa na našej webovej stránke uvedie prostredníctvom služby Criteo kód spoločnosti Criteo a do webovej stránky sa začlenia takzvané (re)marketingové tagy (neviditeľná grafika alebo kód, označované aj ako „webové majáky“).

  S ich pomocou sa vo vašom zariadení uloží individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie sa dajú použiť aj porovnateľné technológie). Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ vyhľadával, aký obsah ho zaujíma a na ktoré ponuky klikal, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o použití online ponuky.

  Služba Criteo potom môže pri prístupe na iné webové stránky zobrazovať vhodné odporúčania produktov ako reklamné bannery („retargeting“). Osobná identifikácia návštevníkov webových stránok je pritom vylúčená. Môžeme si vymieňať informácie, ako sú technické identifikátory, z vašich prihlasovacích údajov na našej webovej stránke alebo v našom CRM systéme so spoľahlivými reklamnými partnermi. Tým sa dajú prepojiť vaše zariadenia a/alebo prostredia a poskytnúť vám bezproblémový používateľský zážitok so zariadeniami a prostrediami, ktoré používate. Vyššie uvedené informácie môže služba Criteo kombinovať aj s týmito informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ potom navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom. Technické údaje zhromaždené spoločnosťou Criteo sa uchovávajú až 13 mesiacov od ich zhromaždenia. Platnosť súborov cookie spoločnosti Criteo automaticky uplynie po 13 mesiacoch.

  V rámci spoločnej zodpovednosti za vyššie uvedené spracovanie údajov si môžete uplatňovať svoje práva podľa nariadenia GDPR tak voči nám, ako aj voči spoločnosti Criteo. So spoločnosťou Criteo sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorej podstatný obsah vám na požiadanie radi poskytneme.

  Viac informácií o týchto možnostiach prepojenia môžete nájsť v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo a môžete vzniesť námietku proti anonymnej analýze vášho správania pri surfovaní.

  3.5.5 Affilinet (AWIN AG)

  Zúčastňujeme sa na sieti Performance Advertising Network a na partnerských programoch spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (ďalej len „AWIN“), čo je služba na integráciu reklám vo forme textových odkazov, obrazových odkazov, reklamných bannerov alebo vstupných masiek („affilinet“). Služba Affilinet používa súbory cookie a podobné technológie na prezentáciu reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Služba Affilinet tiež používa takzvané webové majáky (neviditeľné grafiky). Môžu sa použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť na týchto stránkach.

  V rámci svojich sledovacích služieb ukladá služba AWIN súbory cookie do koncových zariadení používateľov webovej stránky na dokumentovanie transakcií (napr. Leads a Sales). Tieto súbory cookie slúžia výlučne na správne priradenie úspechu reklamného média a zodpovedajúcej fakturácie v rámci jeho siete. Súbor cookie ukladá iba informácie o tom, kedy zariadenie kliklo na určité reklamné médium. V sledovacích súboroch cookie spoločnosti AWIN sa ukladá jednotlivý sled číslic, ktoré nemožno priradiť jednotlivému používateľovi, pomocou ktorého sa dokumentuje partnerský program inzerenta, vydavateľ a čas akcie používateľa (kliknutie alebo zobrazenie). Okrem informácií o používaní tejto webovej stránky (vrátane adresy IP) spoločnosť AWIN zhromažďuje aj informácie o koncovom zariadení, z ktorého sa transakcia vykonáva, napríklad o operačnom systéme a vyvolávajúcom prehliadači.

  Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a webových majákov o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server služby affilinet a tam sa ukladajú. Služba affilinet môže tieto informácie postúpiť zmluvným partnerom. Služba affilinet však nezlúči vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré sú o vás uložené.

  Súbory cookie uložené spoločnosťou AWIN sa odstránia najneskôr po 30 dňoch.

  Okrem odvolania svojho súhlasu máte tiež možnosť deaktivovať súbory cookie na webovej stránke spoločnosti AWIN AG.

  Viac informácií o službe affilinet nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti AWIN AG.

  3.5.6 Webgains

  Používame tiež plugin z medzinárodnej pridruženej siete Webgains. Poskytovateľom je spoločnosť ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Norimberg, Nemecko („Webgains“). Umožňuje nám zistiť, aké úspešné sú naše reklamy na partnerských stránkach, ktoré nám sprostredkovala služba Webgains. Týmto spôsobom chceme ukázať našim používateľom reklamu, ktorá ich zaujíma, a tým zatraktívniť našu webovú stránku a dosiahnuť spravodlivý výpočet reklamných nákladov. Na tento účel je na našej stránke začlenený sledovací kód. Pomocou tohto kódu môže služba Webgains zhromažďovať pseudonymizované údaje o návšteve našej webovej stránky a použití našej online ponuky, a na tomto základe nám poskytovať agregované štatistiky, ktoré nie sú osobné, najmä o počte návštevníkov určitej partnerskej stránky, ktorí si po kliknutí na našu reklamu niečo u nás objednali. So službou Webgains sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

  Viac informácií o spracovaní údajov a možnostiach vzniesť námietku nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby Webgains.

  3.5.7 Kelkoo

  Používame pixel pridruženej siete spoločnosti Kelkoo SAS, 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paríž, Francúzsko („Kelkoo“). Skupina Kelkoo prevádzkuje portály na vyhľadávanie a porovnávanie na internete.

  Ak ste boli z webovej stránky spoločnosti Kelkoo presmerovaní na našu webovú stránku, môžeme pomocou pixela merať, aké úspešné sú naše reklamy na partnerských stránkach spoločnosti Kelkoo, a porozumieť akciám používateľov na našej webovej stránke a vyhodnotiť ich s cieľom optimalizovať našu online ponuku. Na tento účel je na našej stránke integrovaný sledovací pixel. Prostredníctvom neho sa vytvára prepojenie medzi objednávkou uzavretou na našej webovej stránke a kliknutím na reklamu na webovej stránke spoločnosti Kelkoo.

  V prípade uzatvorenia objednávky sa spoločnosti Kelkoo odošle Order ID (číslo objednávky) a parametre OrderValue (hodnota objednávky/hodnota nákupného košíka), rovnako ako technické informácie o prehliadači, čas uzatvorenia objednávky a vaša IP adresa, ktorú spoločnosť Kelkoo anonymizuje pred jej uložením. Prenos týchto údajov a ich uloženie spoločnosťou Kelkoo nastane iba vtedy, keď ste skutočne zadali objednávku po presmerovaní na našu webovú stránku.

  Spoločnosť Kelkoo spracúva prenesené údaje na vlastnú zodpovednosť a v rámci uvedeného prenosu tiež meria výkonnosť prenosu údajov na našej webovej stránke na účely merania výkonnosti prenosu údajov („Kelkoo Sales Tracking“).

  Údaje, ktoré zhromaždila spoločnosť Kelkoo na vlastnú zodpovednosť prostredníctvom súborov cookie na účely merania výkonnosti svojich reklamných kampaní, sa uchovávajú 12 mesiacov.

  Viac informácií o spracovaní údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Kelkoo.

  3.5.8 Daisycon

  Používame pixel z pridruženej siete spoločnosti Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Holandsko („Daisycon“). Spoločnosť Daisycon sprostredkúva partnerské webové stránky (tzv. Publisher), na ktorých sú ponúkané naše produkty.

  Ak ste boli z webovej stránky spoločnosti Daisycon presmerovaní na našu webovú stránku, môžeme pomocou pixela merať, aké úspešné sú naše reklamy na partnerských stránkach spoločnosti Daisycon, a porozumieť akciám používateľov na našej webovej stránke a vyhodnotiť ich s cieľom optimalizovať našu online ponuku. Na tento účel je na našej stránke integrovaný sledovací pixel. Prostredníctvom neho sa vytvára prepojenie medzi objednávkou uzavretou na našej webovej stránke a kliknutím na reklamu na webovej stránke spoločnosti Daisycon.

  V prípade uzatvorenia objednávky sa spoločnosti Daisycon odošle Order ID (číslo objednávky) a parametre OrderValue (hodnota objednávky/hodnota nákupného košíka), rovnako ako demografické a geografické charakteristiky, predtým anonymizovaná verzia a nastavenia prehliadača, typ zariadenia a IP adresa, ktoré spoločnosť Daisycon pred uložením anonymizuje. Tieto nemožno vysledovať späť k osobe a sú spracúvané iba na štatistické účely a používané spolu so spoločnosťou Daisycon. Okrem toho sa spoločnosti Daisycon zasielajú pseudonymné ID transakcií. Prenos týchto údajov a ich uloženie spoločnosťou Daisycon nastane iba vtedy, keď ste skutočne zadali objednávku po presmerovaní na našu webovú stránku.

  Spoločnosť Daisycon uchováva anonymizovanú IP adresu maximálne 5 rokov.

  So spoločnosťou Daisycon sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

  Viac informácií o spracovaní údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Daisycon.

  3.5.9 Tradedoubler

  Používame pixel z pridruženej siete spoločnosti Tradedoubler GmbH, Mainzer Straße 13, 80804 Mníchov, Nemecko („Tradedoubler“). Spoločnosť Tradedoubler sprostredkúva partnerské webové stránky (tzv. Publisher), na ktorých sú ponúkané naše produkty.

  Ak ste boli z webovej stránky spoločnosti Tradedoubler presmerovaní na našu webovú stránku, môžeme pomocou pixela merať, aké úspešné sú naše reklamy na partnerských stránkach spoločnosti Tradedoubler, a porozumieť akciám používateľov na našej webovej stránke a vyhodnotiť ich s cieľom optimalizovať našu online ponuku. Na tento účel je na našej stránke integrovaný sledovací pixel. Prostredníctvom neho sa vytvára prepojenie medzi objednávkou uzavretou na našej webovej stránke a kliknutím na reklamu na webovej stránke spoločnosti Tradedoubler.

  V prípade uzatvorenia objednávky sa spoločnosti Tradedoubler odošle Order ID objednávky (číslo objednávky) a parametre OrderValue (hodnota objednávky/hodnota nákupného košíka), ako aj ID súboru cookie a vaša IP adresa.

  Prenos týchto údajov a ich uloženie spoločnosťou Tradedoubler nastane iba vtedy, keď ste skutočne zadali objednávku po presmerovaní na našu webovú stránku.

  So spoločnosťou Tradedoubler sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

  Viac informácií o spracovaní údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Tradedoubler.

  3.5.10 Agregátory cien

  Na našej webovej stránke používame pixely od tzv. agregátorov cien. Títo poskytovatelia prevádzkujú webové stránky a portály na porovnávanie cien, na ktorých sú ponúkané naše produkty. Ak sa na našu webovú stránku dostanete cez takúto webovú stránku a kúpite si produkt, na našej webovej stránke sa aktivuje pixel, aby sme mohli merať, aké úspešné sú naše reklamy na partnerských weboch a porovnávacích portáloch. Pri zadaní objednávky sa poskytovateľovi odošle príslušné Order ID (číslo objednávky) a parametre OrderValue (hodnota objednávky). Ďalšie osobné údaje nebudú prenášané. Od príslušného poskytovateľa dostaneme len informáciu, že ste sa prostredníctvom tohto poskytovateľa dostali na našu webovú stránku.

  Používame pixely od nasledujúcich poskytovateľov:

 • Billiger.de, solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Nemecko. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Billiger.de.
 • Connexity, Connexity Inc., 2120 Colorado Ave., Suite 400, Santa Monica, CA 90404, USA. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Connexity.
 • PriceRunner, PriceRunner Sweden AB, Kungsbron 21, 11122 Štokholm, Švédsko. Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti PriceRunner.
 • 3.6 Pluginy sociálnych médií a externé médiá

  Používame tiež nástroje sociálnych sietí, ktoré sa používajú na prihlásenie na webovú stránku pomocou existujúcich používateľských účtov a iných externých médií, ako sú vložené videá alebo mapy.

  Právnym základom, pokiaľ nie je uvedené inak, je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR, ktorý udelíte prostredníctvom bannera so súbormi cookie alebo s príslušným nástrojom tak, že jednotlivo umožníte jeho použitie prostredníctvom bannera, ktorý je cezeň umiestnený (Overlay). Na odvolanie svojho súhlasu pozrite ‎3.1.3: „Odvolanie vášho súhlasu alebo zmena vášho výberu“. V prípade prenosu osobných údajov do USA alebo iných tretích krajín sa váš súhlas výslovne vzťahuje aj na prenos údajov (článok 49 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR). V časti ‎6 („Prenos údajov do tretích krajín“) nájdete súvisiace riziká.

  3.6.1 Prihlásenie pomocou používateľských účtov zo sociálnych sietí

  Naša webová stránka vám ponúka možnosť prihlásiť sa pomocou existujúceho používateľského účtu nižšie uvedených sociálnych sietí:

 • Facebook Login (Facebook Connect): Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (pre používateľov mimo USA a Kanady), príp. Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (pre všetkých ostatných používateľov) – oznámenie o ochrane údajov
 • Google Sign-In for Websites: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (pre používateľov z Európskeho hospodárskeho priestoru a zo Švajčiarska), príp. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (pre všetkých ostatných používateľov) – vyhlásenie o ochrane údajov
 • Amazon Sign-On for Websites: Amazon EU S.à.r.l, 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembursko – vyhlásenie o ochrane údajov
 • Len čo sa prihlásite pomocou niektorého zo svojich existujúcich používateľských účtov, ďalšia registrácia už nie je potrebná. Ak chcete túto funkciu použiť, budete najskôr presmerovaní na príslušnú sociálnu sieť. Tam sa zobrazí výzva na prihlásenie pomocou vášho používateľského mena a hesla. O týchto prihlasovacích údajoch sa, samozrejme, nedozvieme. Server, ku ktorému je vytvorené pripojenie, sa môže nachádzať v USA alebo v iných tretích krajinách.

  Potvrdením príslušného prihlasovacieho tlačidla na našej webovej stránke príslušná sociálna sieť zistí, že ste sa zaregistrovali pomocou svojho používateľského účtu na našej stránke, a prepojí váš používateľský účet s vaším zákazníckym účtom na našej webovej stránke. Ďalej sa k nám prenášajú nasledujúce údaje:

 • Facebook Login (Facebook Connect): e-mailová adresa, verejné informácie o profile (najmä ID siete Facebook, meno, profilový obrázok), príp. ďalšie profilové informácie, ako je vek, dátum narodenia, priatelia na Facebooku, pohlavie, bydlisko, lajky, URL profil, sídla, príspevky, fotky, videá; používajú sa najmä súbory cookie: „_fbp“,
 • Google Sign-In for Websites: e-mailová adresa, ID Google, meno, URL profilového obrázka,
 • Amazon Sign-On: e-mailová adresa, meno, priezvisko, ID používateľa, pohlavie.
 • 3.6.2 Youtube

  Na tejto internetovej stránke sme integrovali videá z YouTube, ktoré sú uložené na YouTube a ktoré je možné prehrať z našej webovej stránky, ak ste na to poskytli súhlas. Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Aktivovali sme režim rozšírenej ochrany údajov služby YouTube. To znamená, že spoločnosť Google nedostáva žiadne informácie o použití a nenastavuje žiadne súbory cookie, kým používateľ aktívne neklikne na tlačidlo prehrávania. Po tomto kliknutí sa prehrá video a spoločnosť Google nastaví svoje vlastné súbory cookie, aby zlepšila svoje služby a zobrazila individualizovanú reklamu v reklamnej sieti Google.

  Keď navštívite našu webovú stránku, YouTube a Google dostanú informácie, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. To sa deje bez ohľadu na to, či ste prihlásení na YouTube, alebo Googli. YouTube a Google používajú tieto údaje na účely reklamy, prieskumu trhu a potrebného návrhu svojich webových stránok. Ak navštívite YouTube na našej webovej stránke, keď ste prihlásení do svojho profilu YouTube alebo Google, môžu YouTube a Google tiež prepojiť túto udalosť s príslušnými profilmi. Ak si neprajete toto priradenie, musíte sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlásiť z Googlu.

  Okrem odvolania svojho súhlasu máte tiež možnosť deaktivovať personalizovanú reklamu v nastaveniach reklamy spoločnosti Google. V tomto prípade Google zobrazí iba neindividualizovanú reklamu.

  Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane údajov, ktoré je platné aj pre YouTube.

  3.6.3 Hodnotiaci portál Trustpilot

  Prostredníctvom hodnotiacej služby „Trustpilot“, čo je služba spoločnosti Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. Stock, 1112 Kodaň, Dánsko ([email protected]), ponúkame možnosť zasielať hodnotenia našich služieb. Pri odosielaní hodnotenia na webovej stránke spoločnosti Trustpilot sa vzťahujú podmienky a oznámenie o ochrane údajov spoločnosti Trustpilot. Ak sa zúčastníte (bude nevyhnutná vaša registrácia) v tomto hodnotiacom systéme, bude vaše hodnotenie zverejnené u nás, ako aj na internetových stránkach spoločnosti Trustpilot a jej partnerov.

  Spoločnosť Trustpilot vám v našom mene posiela pozvánky na hodnotenie. Tieto pozvánky sa zasielajú e-mailom na základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo na základe vášho súhlasu so zasielaním takýchto e-mailov spoločnosťou Autodoc v rámci objednávky nášho newslettera.

  Na tento účel odovzdáme spoločnosti Trustpilot vašu e-mailovú adresu, vaše meno a priezvisko a číslo objednávky, ktoré sme vygenerovali. So spoločnosťou Trustpilot sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

  Ak ste zaslali hodnotenie prostredníctvom služby Trustpilot, vyššie uvedené údaje sa spracujú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov získať hodnotenia používateľov, a tak vytvoriť dôveryhodný základ na používanie našej webovej stránky. Hodnotenia tiež slúžia na zlepšenie našej webovej stránky, produktov a služieb.

  Údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s odoslaním hodnotenia, môže spoločnosť Trustpilot preniesť na subdodávateľa služieb v tretích krajinách a uložiť ich tam. Spoločnosť Trustpilot uzavrela so všetkými týmito poskytovateľmi služieb štandardné zmluvné doložky EÚ.

  Hodnotenia zostanú zverejnené tak dlho, kým bude existovať váš účet Trustpilot, a po zrušení účtu sa vymažú. Protokol o vymazaní s menom, e-mailovou adresou a dátumom vymazania sa uchováva tri roky a potom sa tiež vymaže. Údaje, ktoré spoločnosť Trustpilot od nás dostane na zasielanie pozvánok na hodnotenie v našom mene, sa uchovávajú až tri roky.

  Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov a v pokynoch pre hodnotiteľov spoločnosti Trustpilot

  3.6.4 Hodnotenia s funkciou komentárov a systémom hodnotení hviezdičkami

  Ponúkame možnosť uverejniť verejné hodnotenie našich produktov a služieb výlučne na našich webových stránkach. Pritom zhromažďujeme a používame tieto osobné údaje: meno, e-mailová adresa, čas zaslania hodnotenia a názov krajiny. Pri účasti na systéme hodnotenia hviezdičkami vypočítame pomocou našej stupnice spätnej väzby celkové hodnotenie, pričom ocenenie všetkými hviezdičkami predstavuje najlepšie hodnotenie. V prípade funkcie komentárov môže byť vaše hodnotenie zverejnené na našich webových stránkach iba s vašimi iniciálkami alebo menom podľa vášho výberu (pseudonymom). Spracovanie údajov v rámci procesu hodnotenia slúži na to, aby mali používatelia možnosť hodnotiť naše služby na internete, a aby sme tak mohli vylepšovať svoje produkty a služby. Potenciálni noví zákazníci by navyše mali dostávať spoľahlivé správy o skúsenostiach, ktoré poskytujú informácie o kvalite našich produktov a služieb.

  Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe oprávnených záujmov získať hodnotenia používateľov, a tak vytvoriť dôveryhodný základ na používanie webovej stránky. Naše oprávnené záujmy spočívajú aj v tom, že vykonáme transparentné hodnotenia našich predajov pre ďalších zákazníkov a overíme, či sú založené na konkrétnych skutočných nákupoch.

  4. Zverejňovanie osobných údajov / Overenie a porovnanie so zoznamami sankcií

  Údaje, ktoré zhromažďujeme, budú postúpené iba vtedy, ak:

 • poskytnete výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR,
 • je postúpenie podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR potrebné na uplatnenie, vykonanie alebo ochranu právnych nárokov a neexistuje dôvod domnievať sa, že máte prevažujúce chránené záujmy o nepostúpenie svojich údajov,
 • sme v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. c) nariadenia GDPR zo zákona povinní postúpiť údaje, alebo
 • je to zo zákona prípustné a požadované podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR na plnenie zmluvných vzťahov s vami alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré sa vykonávajú na vašu žiadosť.
 • Časť spracovania údajov môžu vykonať naši poskytovatelia služieb. Okrem poskytovateľov služieb uvedených v tomto vyhlásení o ochrane údajov sem môžu patriť najmä výpočtové strediská, ktoré ukladajú našu webovú stránku a databázy, poskytovatelia softvéru, poskytovatelia IT služieb, ktorí udržiavajú naše systémy, agentúry, spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, koncernové podniky a poradenské spoločnosti. Ak postúpime údaje našim poskytovateľom služieb, smú ich použiť výlučne na plnenie svojich úloh. Poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a splnomocnili. Sú zmluvne viazaní našimi pokynmi, majú vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu práv dotknutých osôb a pravidelne ich kontrolujeme.

  Okrem toho môžu byť údaje postúpené v súvislosti s úradnými vyšetrovaniami, súdnymi rozhodnutiami a súdnymi konaniami, ak je to potrebné na právny postih alebo presadenie práva.

  Pri zasielaní balíkových a špedičných zásielok odovzdávame vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu našim zmluvne viazaným poskytovateľom prepravných služieb a prípadne spracovateľom objednávky, aby mohli vykonať doručenie a komunikovať s vami o oznámení a zosúladení doručenia.

  Právny základ na s týmto súvisiace spracovanie údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, ak ste nám udelili výslovný súhlas. Pokiaľ je spracovanie údajov potrebné na splnenie zmluvne dohodnutej dodávky tovaru, právny základ znie: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Okrem toho je právnym základom na s tým súvisiace spracovanie údajov článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (zváženie záujmov založené na našom záujme, aby vám bolo umožnené plynulé doručenie v najlepších možných časoch).

  Týmto vás informujeme, že v záujme plnenia našich povinností podľa nariadení EÚ o boji proti terorizmu vykonávame overenie a porovnanie so zoznamami sankcií, ktoré vedie a zverejňuje EÚ. Právnym základom je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR skontrolovať, či obchodný vzťah nie je v rozpore s § 134 BGB (nemeckého Občianskeho zákonníka), a predchádzať konaniam podliehajúcim sankciám.

  Na tento účel pri vytvorení objednávky overujeme a porovnávame vaše meno a adresu doručenia s aktuálnymi zoznamami sankcií formou kontroly podobnosti. V prípade pozitívnej zhody výsledok skontrolujeme manuálne. Ak manuálna kontrola nevedie k jednoznačne negatívnemu výsledku, budeme vás kontaktovať a v prípade potreby si od vás vyžiadame ďalšie údaje na účely porovnania (najmä kópiu vášho preukazu totožnosti s uvedením štátnej príslušnosti, dátumu a miesta narodenia). Kópie preukazov totožnosti odstránime ihneď po manuálnej kontrole. Počas kontroly bude vaša objednávka dočasne pozastavená. Ak bude výsledok kontroly negatívny, spracovanie vašej objednávky bude pokračovať. Ak sa výsledok kontroly bude zhodovať so záznamom na zozname sankcií, budeme vás o tom informovať a poskytneme vám možnosť vyjadriť sa. Následne sa rozhodneme, či s vami nadviažeme obchodný vzťah, prípadne, či v ňom budeme pokračovať, alebo ho nenadviažeme, prípadne ho ukončíme.

  Ak je v jednotlivých prípadoch prenos vašich osobných údajov orgánom verejnej moci (napr. na účely uplatnenia práva alebo boja proti terorizmu) povinný, vaše osobné údaje prenesieme, ak budú splnené príslušné právne predpoklady. Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

  Protokoly a výsledky porovnaní so zoznamami sankcií odstránime po piatich rokoch od uplynutia kalendárneho roku, v ktorom sa porovnanie uskutočnilo.

  5. Čas uloženia

  Osobné údaje uchovávame v zásade iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromažďovali. Údaje potom okamžite odstránime, iba ak ich do uplynutia zákonnej premlčacej lehoty nebudeme stále potrebovať na účely dokazovania pre občianskoprávne nároky alebo z dôvodu zákonných povinností na uchovanie.

  Na účely dokazovania musíme zmluvné údaje uchovávať ešte tri roky od konca roka, v ktorom sa s vami ukončia obchodné vzťahy. Prípadné nároky sú premlčané po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty, najskôr však od tohto dátumu.

  Aj potom musíme z účtovníckych dôvodov niektoré z vašich údajov uložiť. Sme povinní urobiť tak z dôvodu zákonných dokumentačných povinností, ktoré môžu vyplývať z Obchodného zákonníka, daňového poriadku, zákona o úveroch, zákona o praní špinavých peňazí a zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Lehoty stanovené na uchovávanie dokumentov sú v rozsahu dvoch až desiatich rokov.

  6. Prenos údajov do tretích krajín

  Ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, využívame služby, ktorých poskytovatelia sa čiastočne nachádzajú v takzvaných tretích krajinách (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo v nich spracúvajú osobné údaje, teda v krajinách, ktorých úroveň ochrany údajov nezodpovedá úrovni ochrany v Európskej únii. V tomto prípade, a ak Európska komisia nevydala pre tieto krajiny rozhodnutie o primeranosti (článok 45 nariadenia GDPR), sme prijali príslušné preventívne opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri všetkých prenosoch údajov. Patria sem napríklad štandardné zmluvné doložky Európskej únie alebo záväzné interné nariadenia o ochrane údajov.

  Tam, kde to nie je možné, sa prenos údajov zakladá na výnimkách z článku 49 nariadenia GDPR, najmä na vašom výslovnom súhlase alebo nevyhnutnosti prenosu na účely plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy.

  Ak sa plánuje prenos do tretej krajiny a nie je k dispozícii rozhodnutie o primeranosti alebo vhodné záruky, je to možné, ale existuje riziko, že orgány v príslušnej tretej krajine (napr. tajné služby) môžu získať prístup k prenášaným údajom na účely zhromažďovania a analýzy a že nemôže byť zaručená vymáhateľnosť vašich dotknutých práv. Pri získaní vášho súhlasu týkajúceho sa bannera so súbormi cookie budete o tom tiež informovaní.

  7. Online prítomnosť na sociálnych sieťach

  Udržiavame online prítomnosť na sociálnych sieťach, aby sme okrem iného mohli komunikovať so zákazníkmi a zainteresovanými stranami a poskytovať informácie o našich produktoch a službách.

  Údaje o používateľoch zvyčajne spracúvajú príslušné sociálne siete na účely prieskumu trhu a reklamy. Týmto spôsobom je možné vytvárať profily používania na základe záujmov používateľov. Z tohto dôvodu sa súbory cookie a ďalšie identifikátory ukladajú do počítačov používateľov. Na základe týchto profilov používania sú napríklad reklamy umiestnené v rámci sociálnych sietí, ale aj na webových stránkach tretích strán. V rámci našej online prítomnosti existuje možnosť, že získame prístup k informáciám, ako sú napríklad štatistiky o používaní našej online prítomnosti, ktoré poskytujú sociálne siete. Tieto štatistiky sú agregované a môžu obsahovať najmä demografické informácie a údaje o interakcii s našou online prítomnosťou a príspevkami a obsahom šírenom prostredníctvom nej. Podrobnosti a odkazy na údaje sociálnych sietí, ku ktorým máme ako prevádzkovateľ online prítomnosti prístup, nájdete v nižšie uvedenom zozname.

  Právnym základom na spracovanie dát je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov efektívne informovať používateľov a komunikovať s nimi, alebo článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) nariadenia GDPR na účely kontaktovania našich zákazníkov a ich informovania, ako aj vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy s budúcimi zákazníkmi a so zainteresovanými stranami.

  Právny základ spracovania údajov, ktoré vykonávajú sociálne siete na vlastnú zodpovednosť, možno nájsť v oznámení o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete. Odkazy nižšie vám poskytnú ďalšie informácie o príslušnom spracovaní údajov a o možnostiach podania námietky.

  Upozorňujeme na to, že otázky týkajúce sa ochrany údajov možno najefektívnejšie zasielať príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete, pretože iba títo poskytovatelia majú prístup k údajom a môžu priamo prijímať príslušné opatrenia. Nižšie je uvedený zoznam s informáciami o sociálnych sieťach, na ktorých pôsobíme online:

 • Facebook (USA a Kanada: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA; všetky ostatné krajiny: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
 • Prevádzkovanie fanúšikovskej stránky Facebooku v rámci spoločnej zodpovednosti na základe dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov (tzv. doplnok náhľadu na stránky vzhľadom na zodpovednú osobu)
 • Informácie o údajoch z náhľadu na stránky určených na spracovanie a o možnostiach kontaktovania v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com.
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy
 • Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads.
 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írsko)
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://twitter.com/de/privacy
 • Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko)
 • Prevádzkovanie profesijnej stránky LinkedIn v rámci spoločnej zodpovednosti na základe dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov (tzv. Page Insights Joint Controller Addendum)
 • Informácie o údajoch z náhľadu na stránky určených na spracovanie a o možnostiach kontaktovania v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Xing/Kununu (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg
 • Vyhlásenie o ochrane údajov/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • Pinterest (Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Írsko)
 • Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Írsko)
 • Vyhlásenie o ochrane údajov/Opt-Out:https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

 • 8. Práva dotknutej osoby

  Na základe článkov 15 – 21 a článku 77 nariadenia GDPR si môžete vždy uplatňovať práva dotknutej osoby:

 • právo na odvolanie vášho súhlasu,
 • právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (článok 21 nariadenia GDPR),
 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame (článok 15 nariadenia GDPR),
 • právo na opravu vašich nesprávne uložených osobných údajov (článok 16 nariadenia GDPR),
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov (článok 17 nariadenia GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov (článok 18 nariadenia GDPR),
 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov (článok 20 nariadenia GDPR),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 nariadenia GDPR).
 • Na účely uplatnenia tu uvedených práv sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. To platí aj v prípade, ak chcete dostávať kópie záruk preukazujúcich primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sú splnené príslušné zákonné požiadavky, vyhovieme vašej žiadosti o ochranu údajov.

  Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia práv na ochranu údajov a naše odpovede na ne budú uložené na dokumentačné účely až tri roky a v jednotlivých prípadoch aj na účely uplatňovania, výkonu alebo ochrany právnych nárokov. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe našich oprávnených záujmov na ochranu pred akýmikoľvek civilnoprávnymi nárokmi podľa článku 82 GDPR, na ochranu pred pokutami podľa článku 83 nariadenia GDPR, ako aj na plnenie našej zodpovednosti v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia GDPR.

  Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. V dôsledku toho už v budúcnosti nebudeme pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonávaného na základe vášho súhlasu až do okamihu odvolania.
  Pokiaľ spracúvame vaše údaje na základe oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Ak ide o námietku proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu, máte všeobecné právo na námietku, ktoré bez uvedenia dôvodu uplatníme.
  Ak chcete využiť svoje právo na odvolanie alebo námietku, postačuje neformálna správa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

  Nakoniec máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Toto právo môžete uplatniť na dozornom orgáne v členskom štáte vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

  9. Úradník pre ochranu údajov

  Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese dpo(a)autodoc.eu.

  Verzia: 1.0/Stav: máj 2021